Isolert verandadør er perfekt tilskudd for varmepumpen

Mange nordmenn velger å utføre oppgraderinger når vinteren nærmer seg slik at kulde og fukt holder seg utendørs. En oppgradering av vinduer og dører vil på sikt medføre at kulde og fukt ikke påvirker innemiljøet i boligen. Stadig flere nordmenn har valgt å gå til anskaffelse av en varmepumpe for å redusere boligens strømforbruk.

En varmepumpe vil avgi varme på kalde vinterdager og bistå til at temperaturen i boligen opprettholdes på en effektiv måte. For at en varmepumpe skal fungere på best mulig måte er det viktig at boligen din er godt isolert slik at varmepumpen kontrollerer temperaturen på en effektiv måte. En god og isolert verandadør vil bistå til at din varmepumpe fungere på en god måte.

 

Varmepumpe er effektivt

En varmepumpe kan også innstilles slik at den virker avkjølende på varme sommerdager. For at en varmepumpe skal vare i mange år er det viktig med godt vedlikehold på lik linje som med andre elektriske produkter. For at inneklimaet skal opprettholdes på en god måte bør varmepumpen rengjøres tilstrekkelig. . 

Varmepumper fungere best om boligen din er tilstrekkelig isolert. For at den skal fungere bør du derfor seg til at samtlige av boligens vinduer og dører er godt nok isolerte i forhold til det som er nødvendig. Du bør spesielt sjekke boligens verandadør da denne er en av de største årsakene til at kulde og fukt slippes inn. En verandadør bør være isolert i forhold til både karmer og ikke minst vindu.

 

Oppgradering av verandadør

En oppgradering av verandadøren vil kunne bistå til at varmepumpen oppnår best effekt uavhengig sesong og værforhold. En verandadør kan oppgraderes på mange måter. Du kan velge å oppgradere den verandadøren du allerede har ved å skifte ut isolasjonen i karmen. Dørkarmen må da tas av slik at den gamle isolasjonen kan fjernes. Deretter må det monteres ny og innovativ isolasjon for å oppnå best resultat.

Mange verandadører består også av et vindu. Dette vinduet bør inneholde et innevindu for å oppnå best effekt av isoleringen. Innevindu kan monteres separat på det eldre vinduet som allerede er montert i verandadøren. Karmen rundt både vindu og dør må deretter også sjekkes for lekkasje. Ved manglende isolering bør alle karmer og lister fjernes slik at den gamle isoleringen kan erstattes med ny. 

 

En isolert verandadør gir strømbesparelser

Hvis du har montert en varmepumpe i boligen din vil du oppnå bedre strømbesparelser om boligen din har isolerte dører og vinduer slik at ikke kulde og fukt slipper inn. Dette er et tiltak som vil spare deg for mange fremtidige utgifter. I tillegg vil varmepumpen i boligen din fungere mer effektivt i forhold til slik den gjør ved stadige temperaturforandringer.

Eldre verandadører er ofte ikke isolert godt nok i forhold til moderne dører. Dette er en av de største årsakene til at varmepumpen i boligen din ikke klarer å regulere temperaturen slik den skal. Verandadøren bør isoleres på en tilstrekkelig måte om dette er mulig. Det er selvfølgelig også mulig å skifte ut verandadøren om ikke oppgradering er mulig.