Et ekte kinderegg fra Daikin


Daikin sin VZ serie med væskekjølte varmepumper/kjølemaskiner er en perfekt løsning for den som ønsker å være miljøvennlig, ønsker lavest mulig strømregning og samtidig må forholde seg til et investeringsbudsjett.

Miljøvennlig, driftssikker og energieffektiv
VZ serien er utviklet for fremtiden og leveres med det miljøvennlige kuldemediet HFO R1234ze. Dette mediet har en GWP verdi på 1, og ved nedbrytning er det kun marginal dannelse av TFA (trifloursyre). Mengden TFA klassifiseres eksempelvis som langt under det som er neglisjerbart av Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige. R1234ze har tilnærmet de samme termodynamiske egenskapene som R134a. Det betyr at maskiner med R1234ze fortsatt kan benytte de samme driftssikre komponentene som har vært testet og videreutviklet gjennom mange år. Det er viktig å huske at kuldemedier med lav GWP ikke er synonymt med miljøvennlighet før det kombineres med høy energieffektivitet. Daikin har en helhetlig tankegang med sine produkter og har derfor også hevet bransjestandarden for energieffektivitet med VZ serien. Basert på Eurovent leverer VZ en årskjølefaktor på hele 8,7. Den imponerende energieffektiviteten på Daikin VZ skyldes i stor grad Daikin sin egenutviklede og optimaliserte inverter skruekompressor. Denne tillater kapasitetsreduksjon helt ned til 20% kun ved bruk av inverteren. Det gir et mye lavere energiforbruk i dellast sammenliknet med andre inverter skruekompressorer, som typisk må benytte slederegulering under 50% belastning. Daikin inverter kompressoren på VZ har i tillegg innebygget Variable Volume Ratio (VVR) som automatisk tilpasser og optimaliserer det interne kompresjonsforholdet til ulike kondenseringstemperaturer.

Prisriktig
I motsetning til ulike spesialprosjekter, som man typisk ser i kombinasjon med naturlige kuldemedier, har Daikin VZ en investeringskostnad som ligger marginalt over tilsvarende løsning med R134a. R1234ze er verken giftig eller brennbart under normale forhold. Kuldemediet klassifiseres likevel som «teoretisk» brennbart. Det betyr at teknisk rom må utformes i henhold til NS EN378. Ved god planlegging behøver ikke dette å være kostnadsdrivende for en installasjon. Nøkkelpunktene er risikovurdering, lekkasjevakter med alarm, nødventilasjon og ingen åpne antennelseskilder.

Referanseprosjekt i Oslo
Vi i Friganor er meget stolte av vår nylige leveranse av 3 stk Daikin VZ med R1234ze à 650kW til en stor bank med grønt fokus i Oslo. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Trond Ilbråten i Kulde og Varmepumpeteknikk. Da en stor andel av kjølekapasiteten skal benyttes til teknisk kjøling med behov for back up vil systemet i stor grad gå på dellast. Da kommer Daikin sine inverter skruer virkelig til sin rett.

«Vi tror nesten ikke på verdiene vi ser»
– Driftsleder ISS

Vi kan med stolthet si at vi har levert et anlegg som energimessig overgår alt annet, er miljøvennlig, har forsvarlig investeringskostnad, samt benytter velprøvde og driftssikre løsninger.

Dersom du er interessert i en prat rundt de tekniske spissfindighetene som ligger bak Daikin VZ, eller akkurat har forstått at dette er den perfekte maskin til ditt prosjekt, er det bare å ta kontakt med oss i Friganor på telefon 23 24 59 50 eller [email protected]