Stikkord: støtte til luft til luft varmepumpe

  • Enova gir ikke støtte til luft til luft varmepumpe, men…

    Enova gir ikke støtte til luft til luft varmepumpe, men…

    Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å installere en luft-til-luft-varmepumpe er et slikt tiltak. Luft-til-luft-varmepumpe er den vanligste typen varmepumpe i Norge. Kort forklart henter en slik varmepumpe varme fra luften ute, og blåser den inn i boligen. Moderne varmepumper…