Nå dobler de støtten – du få inntil 50 000 kroner

Nå dobler de støtten

I 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje. Enova vil bidra til at eierne av oljefyrene kutter klimagassutslippene sine allerede nå, og skrur opp støtten til de som er tidlig ute. Ut 2018 kan du få inntil 50 000 kroner i støtte om du samtidig bytter ut oljefyren med en varmeløsning som kvalifiserer til Enova-støtte.

– Vi vet at det er titusener av oljefyreiere som fremdeles sitter på gjerdet. Når vi nå hever støtten, er det for å få mange ned fra gjerdet og sette fart på oljeutfasingen, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Støtten tar slutt i 2020

Enova har tidligere gitt 10 000 kroner ekstra i støtte til de som fjerner oljefyr og tank samtidig som de installerer en Enova-støttet varmeløsning. Nå dobles denne støtten til 20 000 kroner ut hele 2018. I 2019 senkes støtten tilbake til 10 000 kroner, og når forbudet er på plass i januar 2020 vil det ikke lenger være noen pengestøtte å hente til oljeutfasing.

I tillegg til støtten for å fjerne oljefyr og tank kommer støtten til ny varmeløsning. Fire alternativ gir rett til støtte fra Enova: Væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe, biokjel (f.eks. pellets eller flis) og bio-ovn med vannkappe. Den løsningen som gir mest i støtte, er væske-til-vann-varmepumpe, hvor du i tillegg til de 20 000 kronene du får for å fjerne oljekjel og tank, kan få tilbake inntil 30 000 kroner.

– Dette gir deg dessuten lavere energiutgifter fra første dag. Det er dyrt å fyre med olje, og med de løsningene vi støtter, vil energiregningen krympe betraktelig. Siden du uansett må bytte varmeløsning innen 2020, taper du derfor penger for hver dag du venter, sier Kvam.

Bioolje

Med bioolje er det mulig å fortsette å bruke oljefyren. Det er nemlig ikke å ha oljefyr som blir forbudt, men å fyre med fossil olje. Enova gir imidlertid ikke pengestøtte til en konvertering fra fossil olje til bioolje.

– Enova gir bare støtte til løsninger hvor støtte er nødvendig for å gjøre dem konkurransedyktig, og en konvertering til bioolje koster ikke all verden.

Kvam mener bioolje kan være et godt alternativ for noen, så lenge den er bærekraftig, men presiserer:

– Da må du først forsikre deg om at oljekjelen din er i god stand, slik at du får god effekt av oljen, og at du har en leverandør i ditt distrikt som tilbyr slik olje. Du må også være klar over at det er enda dyrere å fyre med bioolje enn vanlig olje slik prisen er i dag.

Fyldig informasjon

Hun anbefaler at alle gjør en grundig vurdering før de bestemmer seg for hvilken løsning de skal gå for:

– Det er gjerne slik at tiltakene som er dyrest å skaffe gir de største besparelsene i energiutgifter. I tillegg til totalregnestykket anbefaler vi å tenke komfort og hva som passer best for din bolig før du velger løsning. Har du en oljefyr, har du også et vannbårent anlegg, og vi vil sterkt anbefale løsninger som gjør det mulig å utnytte det vannbårne anlegget, siden dette både er mest effektivt og gir den beste varmen.

På enova.no kan du finne fyldig informasjon om de ulike løsningene – inkludert hva du kan forvente av besparelser.

Parafinkamin

Selv om de fleste av oss ikke lenger har en oljefyr i kjelleren, er det mange som har en parafin eller oljekamin. Også her støtter Enova fjerning, og igjen lønner det seg å være tidlig ute. Bytter du ut kaminen med en luft-til-luft- varmepumpe, vedovn eller pelletskamin før 2019 kan du få 6000 kroner i støtte, mens støtten halveres til 3000 kroner etter det, før den fjernes helt når forbudet trer i kraft.

Etter at du har byttet ut oljekaminen og oljefyren, kan du registrere tiltaket ved å sende inn kvitteringer på enova.no. Da får du pengene du har krav på rett inn på konto innen tre uker.