Stikkord: Miljø

 • Nå dobler de støtten – du få inntil 50 000 kroner

  Nå dobler de støtten – du få inntil 50 000 kroner

  I 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje. Enova vil bidra til at eierne av oljefyrene kutter klimagassutslippene sine allerede nå, og skrur opp støtten til de som er tidlig ute. Ut 2018 kan du få inntil 50 000 kroner i støtte om du samtidig bytter ut oljefyren med en varmeløsning som kvalifiserer…

 • Varmepumper kan oppfylle EUs miljøkrav

  Varmepumper kan oppfylle EUs miljøkrav

  I Norge bruker vi om lag 8,4 TWh fossile brensler til oppvarmingsformål i bygg. Dersom dette forbruket erstattes av grunnvarmepumper, vil den norske fornybarandelen øke fra 59,91 prosent til 62,53 prosent, ifølge en rapport Adapt Consulting har laget på oppdrag fra Norsk Varmepumpeforening og Norsk Teknologi. Les hele artikkelen på tu.no

 • Utbredt feilmerking

  Utbredt feilmerking

  Hvis du i Danmark kjøper en luft-til-luft varmepumpe med energimerket A, er merket ingen garanti for at varmepumpen er spesielt effektiv. For mye tyder på at noen fabrikanter jukser, og gir pumpen et A-merke uansett hvor lite effektiv den er, skriver Ingeniøren. Les hele artikkelen på tu.no

 • Stadig flere installerer varmepumper

  Stadig flere installerer varmepumper

  Bruken har økt kraftig i forhold til tidligere undersøkelser. Per 2009 hadde 18,5 prosent av husholdningene installert slike pumper mot 8 prosent i 2006 og 4 prosent i 2004. Les hele artikkelen på tu.no

 • Krever kontroll av alle varmepumper

  Krever kontroll av alle varmepumper

  Får kjølebransjen det som de vil, kan alle husholdninger som har installert varmepumper måtte sørge for årlig lekkasjekontroll av anlegget. Nær 20 000 fagfolk må sertifiseres, og alle større beholdere som inneholder visse klimagasser må inspiseres jevnlig når en EU-forordning trer i kraft til sommeren. Les hele artikkelen på tu.no