I 2020 blir dette forbudt

Miljøvennlig oppdatering av boligen

Ifølge Miljødirektoratet finnes det om lag 75 000 parafinkaminer i Norge i dag, og omtrent like mange har oljefyr. Innen 2020 må alle som bruker dette som oppvarming med fossilt brensel gå over til andre energiløsninger. Da blir det nemlig forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger. Målet med forbudet er å redusere klimagassutslippene.

Les hele artikkelen på abcnyheter.no