Krever kontroll av alle varmepumper


Får kjølebransjen det som de vil, kan alle husholdninger som har installert varmepumper måtte sørge for årlig lekkasjekontroll av anlegget. Nær 20 000 fagfolk må sertifiseres, og alle større beholdere som inneholder visse klimagasser må inspiseres jevnlig når en EU-forordning trer i kraft til sommeren.

Les hele artikkelen på tu.no