Hvordan montere en varmepumpe?


Etter 1. september 2013 kan man ikke montere varmepumpen selv. Ikke ble det bare ulovlig for ufaglærte å drive med montering, men det innebærer også at montøren skal være sertifisert.

Slik finner du montør

Valg av riktig varmepumpe-modell er selvsagt viktig. Men også valg av montør kan få stor betydning for lommeboken din.

Når du har bestemt deg for hvilken varmepumpe-modell du skal satse på, er det tid for å finne ut hvem som skal få lov til å montere pumpen du har valgt. Og da er det viktig å være klar over at korrekt montering er helt avgjørende for at du skal få fullt utbytte av din nye varmepumpe.

Kunnskap avgjørende
Montering av en moderne varmepumpe er nemlig komplisert arbeid. For det første er det svært viktig at montøren gjør en grundig jobb når anlegget fylles med gassen R-410A. Dette arbeidet inkluderer blant annet avansert trykktesting og lekkasjesøk. Selv små feil her vil kunne svekke anleggets varmefaktor. Og lavere varmefaktor betyr høyere strømregning for deg.

For det andre er det viktig at både inne- og utedel monteres korrekt – og på riktig sted. Dette for å unngå irriterende vibrasjoner og støy. Og for å oppnå at innedelens luftstrøm sprer varmen best mulig i din bolig.

Det er altså avgjørende at montøren er kyndig og seriøs. Men hvordan finner du frem til en slik montør?

Offisiell representant
Én mulighet er å kontakte en offisiell representant for merket du har valgt å satse på (se lenker i nderartikkel 8). Disse bør kunne anbefale deg en seriøs montør i nærheten av ditt hjemsted.

Et annet alternativ er å gå inn på forhandlersøk-nettsiden til interesseorganisasjonen Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), som tilbyr en oversikt over 400 «Novap-godkjente» forhandlere/montører.

Når du har skaffet deg en oversikt over aktuelle firmaer, kan det lønne seg å starte med å undersøke ventetid, spesielt på høstparten, som er varmepumpe-bransjens høysesong.

F-gass-sertifikat
Hvis ventetiden er akseptabel, kan du spørre om firmaets montører har et såkalt F-gass-sertifikat. Myndighetenes krav til at alle varmepumpe-montører måtte inneha et slikt sertifikat trådte i kraft 01.09.13.

Referanser og historikk
Du vil også kunne skille klinten fra hveten ved å be om referanser. En seriøs aktør vil tilby deg en liste med kontaktinformasjon til fornøyde kunder. Hvis du opplever at en slik forespørsel besvares negativt, bør varselklokkene ringe.

Når du har mottatt en referanseliste, kan du for sikkerhets skyld ringe et par av referansene og spørre hvilke erfaringer disse gjorde seg da de fikk montert sin varmepumpe.

Det skader heller ikke å spørre om hvor lang historie firmaet har bak seg. Har firmaet overlevd mange år i varmepumpe-bransjen, tyder dette på seriøs drift, noe som øker sjansen for at firmaet fortsatt eksisterer den dagen du eventuelt skulle få problemer med din varmepumpe.

Befaring og kontrakt
Når et firma har sluppet gjennom ditt nåløye, er det på tide å avtale en befaring. Befaringen gir deg en mulighet til å vurdere om montøren fremstår som kompetent og seriøs. Befaringsdagen kan også brukes til å skrive en kontrakt. Bruk gjerne Forbrukerrådets kontrakt for håndverkstjenester.

Etter å ha gjennomført befaring, vil montøren kunne gi deg et forpliktende pristilbud.

Rundt 5000 kroner
For at du skal ha noe å holde pristilbudet opp imot, har Forbrukerrådet kontaktet sju representanter for ulike varmepumpe-produsenter. Vi har bedt disse opplyse hva de mener er riktig pris for en standard montering av en luft-til-luft varmepumpe.

I gjennomsnitt mener disse at en standard montering bør koste omkring 5000 kroner.

Dette er standard
Men hva innebærer egentlig en standard montering? Jo, aktørene vi har snakket med, mener at en standardjobb omfatter montering av innedel og utedel, inklusive komponentene som er nødvendige for å montere utedelen – i hovedsak veggbraketter og vibrasjonsdempere. Noen, men ikke alle, mener at dreneringsslange til bakkenivå bør følge med i prisen.

Fire meter
I tillegg kommer selvsagt de isolerte kobberrørene som forbinder ute- og innedel, strømkabel samt plastkanaler som skal beskytte både kobberrørene og strømkabelen.

Når det kommer til kobberrør, strømkabel og kanaler, er det imidlertid en viss uenighet om hvor mange meter som bør inngå i en standard montering. Enkelte aktører hevder 3 meter, mens andre snakker om 3-5 meter. I gjennomsnitt ender de opp på cirka 4 meter.

Fordyrende elementer
Hvis ute- og innedelen skal sitte på hver sin side av samme vegg, vil 4 meter vanligvis være mer enn tilstrekkelig. Hvis plassering av ute- og innedel forutsetter mer enn 4 meter rør og kabler, risikerer du imidlertid å måtte betale ekstra.

Hvor mye du blir nødt til å betale per meter, vil avhenge av en rekke faktorer. For eksempel vil kompliserte gjennomføringer være fordyrende. Eksempler på kompliserte gjennomføringer kan være rørstrekk gjennom etasjeskillere, via etasjeskillere eller gjennom flere vegger.

Vær for øvrig klar over at det for alle modellers vedkommende vil være en absolutt grense for hvor langt rørstrekket kan være og for hvor mange høydemeter som kan skille ute- og innedelen.

Kjerneboring, lift, bakkestativ og kjørevei
Kjerneboring – boring av større hull i mur og betong – vil også være fordyrende. Det samme vil bruk av lift, om dette skulle være nødvendig. Hvis utedelen ikke kan monteres på vegg, men i stedet må plasseres på et bakkestativ, må du også belage deg på ekstra kostnader. Det samme må du om det er spesielt lang kjørevei til ditt bosted.

Strøm og varempumpehus
En standard montering forutsetter at montøren har grei tilgang på strøm for ute- eller innedelen. Om montøren trenger strøm ved innedelen eller ved utedelen, varierer fra modell til modell. Om elektrikerarbeid skulle være nødvendig, inngår dette ikke i prisen for en standard montering.

Det er også lurt å sette av en snau tusenlapp til varmepumpehus, som vil beskytte utedelen mot snø, is, regn og løv og sørge for at pumpen fungerer så godt som mulig.

Kjøp pumpe av montøren
Med tanke på garanti, reklamasjoner og mulige konflikter, er det dessverre alltid en viss risiko for at du kan havne mellom barken og veden hvis du har kjøpt produkt og tjeneste av to ulike aktører. Ved å kjøpe pumpen av montøren, slipper du risikoen for at to aktører skylder på hverandre den dagen noe skulle gå galt. Et annet argument for å kjøpe pumpe direkte av montøren, er at montørene vanligvis vil ha høy kompetanse på modellene de selv fører.

Forutsetningen for å gjøre det på denne måten, er selvsagt at montøren er konkurransedyktig også på pumpeprisen. I sammenheng med befaring bør du derfor be om å få et spesifisert tilbud, der prisen for både pumpe og montering tydelig fremgår separat. Dermed kan du blant annet sammenligne pumpeprisen med priser du finner på nettet

Kilde: Forbrukerrådet