Stikkord: strømforbruk

 • Ny energimerking av luft til luft varmepumper

  Ny energimerking av luft til luft varmepumper

  EU’s energimerker ble introdusert i 1995 og siden da har teknologiutviklingen gjort mange apparater mer effektive, dette gjelder også varmepumper. Derfor utvider EU nå skalaen for å få med forbedringene. For luft/luft varmepumper med en effekt inntil 12 kW vil skalaen gå opp til A+++. Per i dag oppfyller de fleste luft/luftvarmepumper med en effekt…

 • Varmepumper senker ikke strømforbruket

  Varmepumper senker ikke strømforbruket

  Husholdninger med varmepumpe holder ifølge SSB en innetemperatur som i gjennomsnitt er 0,4 °C høyere enn husholdninger uten varmepumpe. Les hele artikkelen på tu.no

 • Dyrere å bruke varmepumpe på kalde dager

  Dyrere å bruke varmepumpe på kalde dager

  Folk bør betale mer for maksforbruket, mener Varmepumpe­foreningen. Statnett hevder at varmepumper bidrar til sprengt nettkapasitet. Luft-til-luft varmepumper er et eksempel på enøktiltak som øker behovet for å bygge mer kraftnett, sa Statnetts Trond Jensen på en konferanse på Gardermoen i mars. Les hele artikkelen på tu.no

 • Varmepumper sprenger nettkapasiteten

  Varmepumper sprenger nettkapasiteten

  Statnett hevder at varmepumper bidrar til sprengt nettkapasitet. Luft-til-luft varmepumper er et eksempel på enøktiltak som øker behovet for å bygge mer kraftnett, sa Statnetts Trond Jensen på en konferanse på Gardermoen i mars. Les hele artikkelen på tu.no

 • Varmepumper kan oppfylle EUs miljøkrav

  Varmepumper kan oppfylle EUs miljøkrav

  I Norge bruker vi om lag 8,4 TWh fossile brensler til oppvarmingsformål i bygg. Dersom dette forbruket erstattes av grunnvarmepumper, vil den norske fornybarandelen øke fra 59,91 prosent til 62,53 prosent, ifølge en rapport Adapt Consulting har laget på oppdrag fra Norsk Varmepumpeforening og Norsk Teknologi. Les hele artikkelen på tu.no

 • Varmepumpen ingen effekt-tyv

  Varmepumpen ingen effekt-tyv

  En fersk studie fra Elforsk viser at varmepumpen ikke stjeler effekt. På kalde vinterdager velger husholdninger med varmepumper å bruke andre alternative oppvarmingskilder, som ikke belaster elnettet. Det skriver Svensk Energi. Flere har fryktet at den økte bruken av varmepumper skulle bli et problem for elforsyningen i vinterkulden. Denne antagelsen stemmer ifølge dette studiet ikke…

 • Stadig flere installerer varmepumper

  Stadig flere installerer varmepumper

  Bruken har økt kraftig i forhold til tidligere undersøkelser. Per 2009 hadde 18,5 prosent av husholdningene installert slike pumper mot 8 prosent i 2006 og 4 prosent i 2004. Les hele artikkelen på tu.no