Varmepumper kan oppfylle EUs miljøkrav


I Norge bruker vi om lag 8,4 TWh fossile brensler til oppvarmingsformål i bygg.

Dersom dette forbruket erstattes av grunnvarmepumper, vil den norske fornybarandelen øke fra 59,91 prosent til 62,53 prosent, ifølge en rapport Adapt Consulting har laget på oppdrag fra Norsk Varmepumpeforening og Norsk Teknologi.

Les hele artikkelen på tu.no